خانه / تحلیل ترند ها

تحلیل ترند ها

مفهوم تحلیل روند و کاربرد آن

تحلیل روند شامل مجموعه ای از اطلاعات مرتبط با بازه های زمانی مختلف جهت بازنگری های متنوع در سیاست های سازمانی می باشد. هدف از این تحلیل، رسیدن به الگوهای عملی مناسب جهت تصمیم گیری های کلان می باشد. در کسب و کار، تحلیل روند بطور معمول برای رسید به …

ادامه »