خانه / آمار

آمار

تست chi-Square

     تست chi-Square این تست مشابه تست های دیگر آماری است که میزان ارتباط یا وابستگی بین متغیرها را اندازه گیری می کنند. همچنین می تواند برای تست وابستگی بین یک یا چند گروه نیز بکار رود که این کار را با مقایسهء تعداد واقعی نمونه های (مشاهده شده) در …

ادامه »

روش های موجود برای ممانعت از اورفیتینگ

معمولاً از قبل نمی دانیم که چه نمونه هایی نامربوط هستند و این ممکن است که به نوع و زمینهء داده ها برگردد، اما می توان از روشهای آماری ساده برای هشدار در زمان وقوع اورفیتینگ استفاده کرد مانند (تست chi-Squared). روش های بکار رفته برای ممانعت از اورفیتینگ، عموماً …

ادامه »

۸ گزارش موفقیت برای بیگ دیتا در سال ۲۰۱۶

۱- بیگ دیتا(big data) باعث صرفه جویی گسترده و کاهش مخارج دولت می شوذ. ۲- بیگ دیتا معمای تغییرات آب و هوایی را حل می کند. ۳- بیگ دیتا کمک می کند تا رئال مادرید در صدر جدول مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا قرار بگیرد.( بیگ دیتا در سال ۲۰۱۶ عامل …

ادامه »

انواع نمودارها

نمودارها، نشان‌دهنده روابط عددى و نسبى اقلام هستند که خواننده را قادر به درک معناى خاص یک توده از اطلاعات پیچیده مى‌کنند.   مى‌توان انواع و اقسام نمودارها را به‌طور خلاصه در چهار دسته خلاصه کرد که عبارتند از: خطی، ستونی، دایره‌اى و تصویری. نمودارها، انواع دیگرى نیز دارند که …

ادامه »

چگونه نرمال بودن داده هایمان را در spss آزمون کنیم؟

در چک کردن نرمالیتی داده ها چندین گام  وجود دارد: گام اول: ابتدا چولگی و کشیدگی داده هایتان را آزمون کنید. این کار را می توان از مسیر زیر در SPSS انجام داد:   Analyze> Descriptive Statistics> Descriptives   در کادر محاوره ای که باز می شود متغیر هایی که …

ادامه »

هیستوگرام یا نمودار ساقه و برگ نمودار Q – Q

با بررسی هیستوگرام یا نمودار ساقه و برگ می توانیم مشخص کنیم آیا داده ها متعلق به توزیع نرمال است. اما آماره ها و نمودارهای خاصی وجود دارند که باعث می شوند نرمال بودن توزیع را ساده تر بررسی نمائیم. یکی از این نمودارها نمودار احتمال نرمال (normal probability plot) …

ادامه »

موضوعات جذاب و مطالعات در بیگ دیتا

ا توجه به درخواست زیاد دانشجویان علاقمند به بحث بیگ دیتا چند مورد از موضوعات جذاب و مطالعات موردی جهت پژوهش معرفی می شود: 🔵الگوهای Ingestion و Stream بیگ دیتا: -الگوی جداسازی چند منبعی -الگوی مبدل پروتکل -الگوی چند مقصدی -الگوی انتقال در یک زمان -الگوی بلادرنگ جریان 🔵الگوهای ذخیره …

ادامه »

انحراف معیار

متغیر تصادفی (که با رنگ آبی نشان داده شده است). انحراف معیار، σ ، نماینده‌ی پخش‌شدگی مقادیر متغیر تصادفی حول مقدار میانگین، μ، است. در احتمال و آمار، انحراف معیار نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی بوده، و نماینده‌ی پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است. انحراف …

ادامه »

تحلیل عاملی چیست؟

مقدمه: تحلیل عاملی اصطلاحی است کلی برای تعدادی از تکنیک های ریاضی و آماری مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین. تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره است که در آن ،متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست زیرا این روش …

ادامه »