مقاله های DEA

بررسی کارائی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران با تکنیک DEA

معصومه دشتی‌نژاد
تعیین پرتفویی از سرمایه گذاریها، از مهمترین مباحث امروزین در مدیریت سرمایه گذاری می‌باشد. در این راستا مدلهایی جهت تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که هر کدام جهت رفع نواقص، توسط مدلهای دیگری جایگزین شده‌اند. از جمله مهمترین مشکلات مدلهای ارائه شده عدم در نظر گرفتن شاخصها و معیارهای چندگانه در ارزیابی کارایی پرتفوی سهام می باشد. در این تحقیق با هدف رفع این مشکل از تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است. تحلیل

انواع الگوهای DEA

الگوهای DEA به طور کلی عبارتند از: الگوی CCR الگوی BCC

الگوی CCR :
این الگو دارای بازده ثابت به مقیاس است و سعی دارد ،با انتخاب وزن های بهینه ،برای متغیرهای ورودی و خروجی واحد تحت بررسی ،کسر کارایی این واحد (واحد صفر) را ،به گونه ای بیشتر کند که کارایی سایر واحد ها ،از حد بالای یک ،تجاوز نکند.این الگو در دو ماهیت ورودی و خروجی و در سه شکل کسری ،مضربی و پوششی مطرح شده است و در ادامه ،به بیان فرم های مختلف در بیان فرم های مختلف در ماهیت ورودی می پردازیم.با توجه به ویژگی فرم پوششی ،الگوی CCR در

آشنائی با تحلیل پوششی داده ها

بخش اول: آشنائی با تکنیک DEA

واژه DEA مخفف Data Envelopment Analysis می باشد که به معنی تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند . اندازه گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است .فارل در سال 1957 ، با استفاده از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد.موردی که فارل برای اندازه

مقاله های مرتبط

ارتباط با ما

  • گیلان - رشت - میدان حشمت - پارک علم و فناوری گیلان - طبقه دوم  - گروه توسعه اندیشه نوین 
  • موبایل : 09117586735 (مهندس ایوبی)
  • وب سایت متن کاوی: www.tmta.ir